UTBILDNINGAR

Vuxen HLR med hjärtstartare

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 2,5 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Förkunskaper:

 • Inga

Innehåll:

 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa fri luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Information om hjärtstartare
 • Luftvägsstopp

Varje kursdeltagare:

 • Kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
 • Kommer att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

Instruktörer:

 • Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR.
 • Med lång erfarenhet från räddningstjänst och IVPA.