UTBILDNINGAR

D-HLR

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Förkunskaper:

 • Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs
 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Webbutbildning

Innehåll:

 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa fri luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Praktik med hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Luftvägsstopp

Varje kursdeltagare:

 • Kommer att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
 • Kommer att få ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs.

Instruktörer:

 • Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR och D-HLR.
 • Med lång erfarenhet från räddningstjänst och IVPA.