UTBILDNINGAR

Brandskyddsutbildning

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande brandteori
 • Rädda – Varna – Larma – Släck
 • Utrymning
 • Släckmedel
 • Att förebygga brand
 • Praktiska övningar (handbrandsläckare och brand i kläder)

Varje kursdeltagare:

 • Kommer att få släcka brand i kläder
 • Kommer att få använda handbrandsläckare

Instruktörer:

 • Utbildade brandmän med erfarenhet från räddningstjänst