VÅRA UTBILDNINGAR

Vuxen HLR med hjärtstartare

Omfattning:

  • Varje kurstillfälle omfattar ca 2,5 timmar.

  • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Förkunskaper:

  • Inga

D-HLR

Omfattning:

  • Varje kurstillfälle omfattar ca 3 timmar.

  • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Förkunskaper:

  • Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs

  • Inläst kursbok i D-HLR

  • Webbutbildning

Första hjälpen

Du får lära dig hur man på bästa sätt agerar vid en olycksplats och tar hand om skadade personer. Det är viktigt att veta hur man ska hjälpa någon som drabbats av någon av de vanligaste typerna av insjuknande, t ex bröstsmärtor och stroke.