UTBILDNINGAR

Första hjälpen

Du får lära dig hur man på bästa sätt agerar vid en olycksplats och tar hand om skadade personer. Det är viktigt att veta hur man ska hjälpa någon som drabbats av någon av de vanligaste typerna av insjuknande, t ex bröstsmärtor och stroke.

  • L-ABC
  • Luftvägsstopp – vi tränar Heimlich manöver på ActFast övningsväst
  • Lyftteknik – viktigt både för dig och för den skadade
  • Förbandsteknik –
  • Stabilt sidoläge

Vi varvar praktik med teori.